برچسب ها: booth

فیدهای RSS
حضور فعال در نمایشگاه ها

حضور فعال در نمایشگاه ها

stand 2017/09/15 12:06:26 1
نگاران همواره کوشیده است تا نسل های جدید سازه هایی نمایشگاهی را به جامعه صنعتی و بازرگانی کشور معرفی نماید.در جهت تحقق این امر، نگاران تا کنون در بیش از بیست نمایشگاه بین المللی داخلی و خارجی شرکت نمو...
ادامه مطلب
UA-79020184-1