شرایط و قوانین

محل تحویل سفارشات، دفتر نگاران می باشد.

 

خروج کالا از دفتر نگاران، به معنی تایید تحویل سفارش از طرف مشتری می باشد.

 

انتخاب روش حمل و نقل به دلخواه مشتری انجام می گردد.

 

کرایه حمل کالا از مبدا نگاران، به عهده مشتری می باشد.

 

whatsapp stand insta stand